top of page

Cóipleabhair Gaeilge Dhigiteacha

Cóipleabhair Lámhscríbhneoireachta

Seo cóipleabhair lámhscríbhneoireachta atá réamhullmhaithe do Naíonáin Shóisearacha, Naíonáin Shinsearacha, Rang 1 agus Rang 2.
Úsáidtear cóipleabhair lámhscríbhneoireachta ar fud an domhain chun peannaireacht a chleachtadh. 
Sábhálann na cóipleabhair seo go leor ama ar mhúinteoirí, am gur féidir a úsáid níos fearr chun leasa na leanaí. 

Is í an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a mhaoinigh na cóipleabhair seo.

Naíonáin Shóisearacha
Scríbhneoireacht Réamhreatha

Tá 3 chóipleabhar sa phaca: cóipleabhar patrún, cóipleabhar litreacha agus cóipleabhar scríbhneoireachta.

Cóipleabhar Patrún

 • Forbraíonn sé scileanna mínluaileacha

 • Déanann sé níos éasca é litreacha a fhoirmiú

 • Forbraíonn sé líofacht scríbhneoireachta


Cóipleabhar Litreacha

 • Déanann litreacha a fhoirmiú i  scríbhneoireacht réamhreatha

 • Tá na 26 litir bheaga ar fad san áireamh

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe ar fud an chóipleabhair

 • SaorscríbhneoireachtCóipleabhar Scríbhneoireachta

 • Dul ar aghaidh chuig focail agus abairtí a scríobh ag úsáid focail ríme HFW agus CVC

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe ar fud an chóipleabhair

 • SaorscríbhneoireachtNaíonáin Shinsearacha

Scríbhneoireacht Réamhreatha


Tá 2 chóipleabhar sa phaca: cóipleabhar litreacha agus cóipleabhar scríbhneoireachta.

Cóipleabhar Litreacha

 • Dul siar ar na 26 litir bheaga

 • Na 26 cheannlitir a fhorbairt

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe ar fud an chóipleabhair

 • Saorscríbhneoireacht 

 

Cóipleabhar Scríbhneoireachta

 • Abairtí a scríobh ag úsáid HFW le chur chuige foghraíochta

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe le húsáid ag múinteoirí de réir mar a theastaíonn

 • Saorscríbhneoireacht

Rang 1

Scríbhneoireacht Reatha

 

Tá 2 chóipleabhar sa phaca: cóipleabhar litreacha agus cóipleabhar scríbhneoireachta.

① Cóipleabhar Litreacha

 • Déanann litreacha a fhoirmiú i scríbhneoireacht reatha

 • Tá na 26 litir bheaga ar fad san áireamh

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe ar fud an chóipleabhair

 

② Cóipleabhar Scríbhneoireachta 

 • Dul siar ar na 26 litir bheaga

 • Na 26 cheannlitir a fhorbairt

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe ar fud an chóipleabhair

 • Saorscríbhneoireacht

Rang 2

Scríbhneoireacht Reatha

 

Cóipleabhar Scríbhneoireachta

 • Dul siar ar na 26 litir bheaga agus mhóra

 • An líne shamhailteach a thabhairt isteach

 • Leathanaigh Athbhreithnithe / Mheasúnaithe ar fud an chóipleabhair

 • Saorscríbhneoireacht

bottom of page